Licitación postos de Pascua

 

LICITACIÓN DE POSTOS DE PASCUA 2024

 • Anuncio de aceptación de renuncias e adxudicación ás seguintes licitadoras admitidas no procedemento convocado para a adxudicación das autorización de uso das parcelas das Festas da Pascua 2024-2027 (Ver PDF). Publicado o 20 de marzo
 • Anuncio da aceptación de renuncias e a publicación das segundas adxudicacións das parcelas para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua dos anos 2024 a 2027  (Ver PDF). Publicado o 15 de marzo de 2024.
 • Anuncio de correción de erros do decreto de adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua dos anos 2024 ao 2027 (Ver PDF). Publicado o 14 de marzo de 2024.
 • Anuncio de adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua dos anos 2024 ao 2027 (Ver PDF). Publicado o 14 de marzo de 2024.
 • Aviso sobre a ubicación da parcela A-23, incluída na licitación das autorizacións para o uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón con motivo das Festas de Pascua 2024  (Ver PDF). Publicado o 12 de marzo de 2024.
 • Anuncio de licitadores/as admitidos/as e excluídos/as e de realización de acto público de apertura dos sobres B denominados "oferta económica" no procedemento convocado polo Concello de Padrón para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua 2024-2027. (Ver PDF). Publicado o 12 de marzo de 2024
 • Anuncio de requirimento de documentación en relación ás Festas de Pascua 2024-2027 (Ver PDF). Publicado o 5 de marzo de 2024.
 • Prego de condicións que rexerán a licitación das autorizacións para o uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón con motivo das Festas de Pascua 2024 a 2027 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
 • Anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) de licitación das licenzas de uso das parcelas durante as festas de Pascua nos exercicios 2024 a 2027 (Ver PDF). Publicado no BOP o 22 de xaneiro de 2024
 • Modelo de declaración da actividade (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
 • Modelo de oferta económica (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
 • Anexo A: Impreso de autoliquidación da taxa pola instalación no dominio público municipal de atraccións feriais co gallo das Festas da Pascua do Concello de Padrón (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
 • Planos: 
  • Anexo II. Zona A (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo III. Zona B1 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo IV. Zona B2 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo V. Zona C (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo VI. Zona D1 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo VII. Zona D2 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo VIII. Zona D3 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo IX. Zona D4 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo X. Zona D5 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo XI. Zona E (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo XII: Zona F (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
  • Anexo XIII: Plano Xeral (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024
 • Anuncio: Aprobación das datas de celebración das Festas da Pascua 2024 (Ver PDF). Publicado o 22 de xaneiro de 2024.
 • Impreso de autoliquidación da taxa de subministro eléctrico dos postos feirais co gallo das Festas da Pascua do Concello de Padrón (Ver PDF). Publicado o 19 de marzo de 2024.

 

LICITACIÓN DE POSTOS DE PASCUA 2023

 • Anuncio de aceptación de renuncias e segundas adxudicacións dos postos de feira para as Festas de Pascua do ano 2023 (Ver PDF). Publicado o 29 de marzo de 2023.
 • Mantemento da zona creada para a instalación de postos de venda de hortalizas durante as festas de Pascua do 2023 (Ver PDF). Publicado o 27 de marzo de 2023.

 • Concesión demanial para a utilización privativa ou anormal do dominio público mediante adxudicación directa dos postos das Festas da Pascua do ano 2023 (Ver PDF). Publicado o 27 de marzo de 2023.

 • Planos. Publicados o 27 de marzo de 2023:
 • Anuncio de adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas da Pascua 2023 (Ver PDF). Publicado o 24 de marzo de 2023.
 • Anuncio de licitadores admitidos e excluídos e de realización do acto público de apertura dos sobres B denominados "oferta económica" no procedemento convocado polo Concello de Padrón para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua 2023 (Ver PDF). Publicado o 23 de marzo de 2023.

 • Anuncio: Acto público de apertura dos sobres B denominados "oferta económica" no procedemento convocado polo Concello de Padrón para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua 2023 (Ver PDF). Publicado o 23 de marzo de 2023.

 • Anuncio de requirimento de subsanación de documentación (Ver PDF). Publicado o 17 de marzo de 2023.

 • Prego de condicións que rexerán a licitación das autorizacións para o uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón con motivo das Festas de Pascua 2023 (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
 • Anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) de licitación das licenzas de uso das parcelas da Pascua 2023 (Ver PDF). Publicado no BOP o 28 de febreiro de 2023
 • Modelo de declaración da actividade (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
 • Modelo de oferta económica (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
 • Anexo A: Impreso de autoliquidación da taxa pola instalación no dominio público municipal de atraccións feriais co gallo das Festas da Pascua do Concello de Padrón (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023 
 • Planos: 
  • Anexo II. Zona A (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo III. Zona B1 (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo IV. Zona B2 (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo V. Zona C (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo VI. Zona D1 (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo VII. Zona D2 (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo VIII. Zona D3 (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo IX. Zona D4 (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo X. Zona E (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo XI. Zona F (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
  • Anexo XII: Plano xeral (Ver PDF). Publicado o 28 de febreiro de 2023
 • Anuncio: Aprobación das datas de celebración das Festas da Pascua 2023 (Ver PDF). Publicado o 13 de xaneiro de 2023.
 •  Anexo A: Impreso de autoliquidación da taxa pola instalación no dominio público municipal de atraccións feriais co gallo das Festas da Pascua do Concello de Padrón (Ver PDF). Publicado o 13 de xaneiro de 2023.

 LICITACIÓN DE POSTOS DE PASCUA 2022

 • Novo anuncio de aceptación de renuncias e adjudicacións ás seguintes licitadoras admitidas no procedemento convocado para a adxudicación das autorizacións que permiten o uso de parcelas con motivo das Festas da Pascua 2022-2023 (Ver PDF). Publicado o 5 de abril de 2022.
 • Anuncio de aceptación de renuncias e adxudicacións ás seguintes licitadoras admitidas no procedemento convocado para a adxudicación das autorizacións que permiten o uso de parcelas con motivo das Festas da Pascua 2022-2023 (Ver PDF). Publicado o 1de abril de 2022.
 • Anuncio de adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua 2022-2023 (Ver PDF). Publicado o 28 de marzo de 2022.

 • Anuncio de corrección de erros detectados nos acordos do 10 e 21 de marzo de 2022 da mesa de licitación constituída no procedemento convocado polo Concello de Padrón para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua 2022-2023 (Ver PDF). Publicado o 24 de marzo de 2022.
 • Anuncio de licitadores admitidos e excluídos e de realización do acto púbico de apertura dos sobres B denominados "Oferta ecónomica" no procedemento convocado polo Concello de Padrón para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua 2022-2023 (Ver PDF). Publicado o 23 de marzo de 2022.
 • Anuncio de requerimento de documentación do procedemento de licitación das autorizacións para o uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón con motivo das Festas de Pascua 2022 e 2023 (Ver PDF). Publicado o 14 de  marzo de 2022.
 • Prego de condicións que rexerán a licitación das autorizacións para o uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón con motivo das Festas de Pascua 2022 e 2023 (Ver PDF)
 • Anuncio de licitación das licenzas de uso das parcelas do dominio púbilco municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón durante as Festas de Pascua no exercicio 2022 e 2023. BOP do 17 de febreiro de 2022 (Ver PDF)
 • Modelo de Declaración de Actividade (Ver PDF)
 • Modelo de Oferta Económica (Ver PDF)
 • Planos: 
  • Anexo II. Plano Xeral (Ver PDF)
  • Anexo III. Zona A (Ver PDF)
  • Anexo IV. Zona B (Ver PDF)
  • Anexo V. Zona B (Ver PDF)
  • Anexo VI. Zona C (Ver PDF)
  • Anexo VII. Zona D1 (Ver PDF)
  • Anexo VIII. Zona D2 (Ver PDF)
  • Anexo IX. Zona D3 (Ver PDF)
  • Anexo X. Zona D4 (Ver PDF)
  • Anexo XI. Zona E (Ver PDF)
  • Anexo XII. Zona F (Ver PDF)
 • Anuncio: Aprobación das datas de celebración da Festa da Pascua 2022 e 2023 (Ver PDF). Publicado o 11 de febreiro de 2022.
 • Anexo A: Impreso de autoliquidación da taxa pola instalación no dominio público municipal de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua do Concello de Padrón (Ver PDF). Publicado o 11 de febreiro de 2022.

 

LICITACIÓN DE POSTOS DE PASCUA 2020 

 • Anuncio suspensión Festas da Pascua 2020 (Ver PDF)
 • Prego de condicións que rexerán a licitación das autorizacións para o uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón con motivo das Festas de Pascua 2020 (Ver PDF)
 • Anuncio de licitación das licenzas de uso das parcelas do dominio púbilco municipal para a instalacion de atraccións feirais no Concello de Padrón durante as Festas de Pascua no exercicio 2020. BOP do 26 de febreiro de 2020
 • Modelo de Declaración da Actividade (Ver PDF)
 • Modelo de Oferta Económica (Ver PDF)
 • Planos: 
   • Anexo II: Zona A (Ver PDF)
   • Anexo III: Zona B1 (Ver PDF)
   • Anexo IV: Zona B2 (Ver PDF)
   • Anexo V: Zona C (Ver PDF)
   • Anexo VI: Zona D1 (Ver PDF)
   • Anexo VII: Zona D2 (Ver PDF)
   • Anexo VIII: Zona D3 (Ver PDF)
   • Anexo IX: Zona D4 (Ver PDF)
   • Anexo X: Zona E (Ver PDF)
   • Anexo XI: Plano xeral (Ver PDF)
 • Anuncio: Aprobación das datas de celebración da Festa da Pascua 2019 (Ver PDF). Publicado o 15 de xaneiro de 2020.
 • Anexo A: Impreso de autoliquidación da taxa pola instalación no dominio público municipal de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua do Concello de Padrón (Ver PDF). Publicado o 15 de xaneiro de 2020.

 

LICITACIÓN DE POSTOS DE PASCUA 2019-2020 

 • Anuncio de adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas da Pascua de 2019 e 2020 (Ver PDF) Publicado o 11 de abril de 2019

 

 • Decreto do alcalde: Concesión demanial para a utilización privativa ou anormal do dominio público mediante adxudicación directa dos postos das Festas da Pascua do ano 2019 (Ver PDF) Publicado o 9 de abril de 2019
 • Planos da Pascua: Adxudicación directa (Ver PDF) Publicado o 9 de abril de 2019

 

 • Anuncio de realización do acto público de apertura dos Sobres B denominados "Oferta económica" no procedemento convocado polo Concello de Padrón para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das festas da Pascua dos anos 2019 e 2020 (Ver PDF) Publicado o 8 de abril de 2019

 

 • Requerimento de subsanación de documentación (Ver PDF) Publicado o 2 de abril de 2019

 

 • Decreto do alcalde: mantemento da zona creada no ano 2018 para a instalación de postos de venda de hortalizas durante as Festas de Pascua de 2019 (Ver PDF) Publicado o 2 de abril de 2019

 

 • Prego de condicións que rexerán a licitación das autorizacións para o uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón con motivo das Festas de Pascua 2019 e 2020 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) de licitación das licenzas de uso das parcelas da Pascua nos exercicios 2019 e 2020 (Ver PDFPublicado no BOP o 21 de marzo de 2019
 • Modelo de declaración da actividade (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Modelo de oferta económica (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo A: Impreso de autoliquidación da taxa pola instalación no dominio público municipal de atraccións feirais con motivo das Festas da Pascua do Concello de Padrón (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo II: Zona A (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo III: Zona B1 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo IV: Zona B2 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo V: Zona C (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo VI: Zona D1 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo VII: Zona D2 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo VIII: Zona D3 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo IX: Zona D4 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo X: Zona E (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019
 • Anexo XI: Plano xeral (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2019

 

 • Anuncio: Aprobación das datas de celebración da Festa da Pascua 2019 (Ver PDF) Publicado o 24 de xaneiro de 2019
 • Anexo A: Impreso de autoliquidación da taxa pola instalación no dominio público municipal de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua do Concello de Padrón (Ver PDF

 

LICITACIÓN DE POSTOS DE PASCUA 2018-2020 

 • Decreto do alcalde: Concesión demanial para a utilización privativa ou anormal do dominio público mediante adxudicación directa dos postos das Festas da Pascua do ano 2018 (Ver PDF) Publicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona A (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona B (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona B2 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona C (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona D1 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona D2 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona D3 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona D4 (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona E (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
  • Zona H (Ver PDFPublicado o 21 de marzo de 2018
 • Anuncio de adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas da Pascua dos anos 2018, 2019 e 2020 (Ver PDF) Publicado o 21 de marzo de 2018
 • Anuncio de realización do acto público de apertura dos sobres B denominados "Oferta económica" no procedemento convocado polo Concello de Padrón para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais con motivo das Festas da Pascua dos anos 2018, 2019 e 2020 (Ver PDF) Publicado o 16 de marzo de 2018
 • Anuncio: Requerimento de subsanación de documentación (Ver PDF) Publicado o 13 de marzo de 2018
 • Anexo XI: Plano xeral (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo X: Zona E (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo IX: Zona D4 (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo VIII: Zona D3 (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo VII: Zona D2 (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo VI: Zona D1 (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo V: Zona C (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo IV: Zona B2 (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo III: Zona B1 (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo II: Zona A (Ver PDFPublicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anexo A: Impreso de autoliquidación da taxa pola instalación no dominio público municipal de atraccións feirais con motivo das Festas de Pascua do Concello de Padrón (Ver PDF) Publicado o 15 de febreiro de 2018
 • Modelo de oferta económica (Ver PDF) Publicado o 15 de febreiro de 2018
 • Modelo de declaración da actividade (Ver PDF) Publicado o 15 de febreiro de 2018
 • Anuncio no BOP de licitación das licenzas de uso das parcelas de Pascua nos exercicios 2018, 2019 e 2020 (Ver PDF) Publicado o 15 de febreiro de 2018
 • Prego de condicións que rexerán a licitación das autorizacións para o uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais no Concello de Padrón con motivo das Festas de Pascua 2018, 2019 e 2020 (Ver PDF) Publicado o 15 de febreiro de 2018

 

LICITACIÓN DE POSTOS DE PASCUA 2017-2020

 

PadronCaminoEDestino

Contacto

Pode contactar co Concello de Padrón a través dos seguintes medios:

 • Enderezo: Rúa Longa, 27 - 15900 Padrón
 • Teléfono: (+34) 981 810 451
 • Correo electrónico: correo@padron.gal

Outros sitios web de interese

 
 
App Padrn removebg preview
 
Descarga a App de Turismo de Padrón.
Top

Aviso legal - Política de privacidade - Política de cookies - Máis información sobre as cookies

Ligazón temporal á antiga páxina web

Este sitio web utiliza cookies para que vostede poida ter a mellor experiencia de usuario/a. Se segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e da nosa Política de Cookies. Detalles…