Novas

Axudas Destinadas á Colaboración no Financiamento de Intervencións Arqueolóxicas

 

CONCESIÓN DEMANIAL PARA A UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU ANORMAL DO DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE ADXUDICACIÓN DIRECTA DOS POSTOS DAS FESTAS DA PASCUA DO ANO 2017

Anuncio da adxudicación das parcelas da Festa da Pascua

 

Admitidos e excluídos no procedemento de licitación para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación d

Anuncio de Apertura do sobre B Procedemento Instalación de Atraccións Feriais para o proximo martes 28 ás 10 horas

 

SUBVENCIÓNS PARA A CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS INFRAESTRUCTURAS PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA DESTINADAS A PARTICULARES

SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS DE COMERCIANTES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A DINAMIZACIÓN DOS CENTROS COMERCIAIS ABERTOS E PRAZAS DE ABASTOS DE GALICIA