Novas

Anuncio de renuncia na adxudicación dunha parcela das Festas da Pascua do concello de Padrón para os anos 2017-2020

 

Corrección de errores na adxudicación dunha parcela das Festas da Pascua

 

ACEPTACION DE RENUNCIAS E ADXUDICACION AS SEGUINTES LICITADORES ADMITIDAS NO PROCEDEMENTO CONVOCADO PARA A ADXUDICACION DAS AUTORIZACIONS PARA O USO DAS PARCELAS DAS FESTAS DA PASCUA 2017-2020

Padrón súmase ó movemento "Light Ip Up Blue"

 

Axudas Destinadas á Colaboración no Financiamento de Intervencións Arqueolóxicas

 

CONCESIÓN DEMANIAL PARA A UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU ANORMAL DO DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE ADXUDICACIÓN DIRECTA DOS POSTOS DAS FESTAS DA PASCUA DO ANO 2017

Anuncio da adxudicación das parcelas da Festa da Pascua

 

Admitidos e excluídos no procedemento de licitación para a adxudicación das autorizacións de uso temporal do dominio público municipal para a instalación d

Anuncio de Apertura do sobre B Procedemento Instalación de Atraccións Feriais para o proximo martes 28 ás 10 horas