Aviso legal | Política de Privacidad | Cookies

Aviso Legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Concello de Carballo infórmalle de que os seus datos identificativos son os seguintes:

CONCELLO DE PADRÓN
C.I.F:P-1506600D
Rúa Longa 27
15.900-Padrón (A Coruña)

O Concello de Padrón a través do dominio www.concellodepadron.es facilita información e servizos de interese xeral da localidade de Padrón e, en especial, información e xestións propias da organización municipal.

A información contida no dominio poderá ser modificada e actualizada polo Concello de Padrón, sen necesidade de previo aviso, tanto no referente ao seu contido como en canto ao seu deseño e presentación.

O Concello de Padrón non se fai responsable do uso de terceiros da información contida no Portal. No Portal incluíronse enlaces a páxinas de sitios web de terceiros (“links”). No entanto, o Concello de Padrón  non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos de enlaces de terceiros aos que se fai referencia no Portal.

O Concello de Padrón  é titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen no dominio www.concellodepadron.es , salvo expresa referencia noutro sentido. As marcas ou signos distintivos de calquera clase que se recollen no dominio www.concellodepadron.es están igualmente protexidos pola lexislación vixente. A reprodución, distribución, comercialización ou modificación non autorizada de todos eles constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.

A información proporcionada a través do Portal, mediante resposta á consulta de expedientes ou derivada de calquera base de datos ten carácter meramente orientativo e en ningún caso poderá ser vinculante para a resolución dos procedementos administrativos, atopándose suxeita exclusivamente á normativa que lles sexa de aplicación.

Os dereitos de propiedade intelectual deste Portal de Internet, o seu deseño gráfico e os códigos que contén, son titularidade do Concello de Padrón, a non ser que se indique unha titularidade diferente. A reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual do Concello de Padrón ou daquel que sexa titular. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no portal están protexidos por Lei.

A utilización non autorizada da información contida neste Portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello de Padrón, poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que de devandito exercicio se deriven.

Política de privacidade

Segundo o establecido na Lei 15/1999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de carácter Persoal, informámoslle que os datos que nos facilita serán incorporados a ficheiros de titularidade e responsabilidade do Concello de Padrón. O usuario é o único responsable da veracidade e da corrección dos datos enviados, o cal declina calquera responsabilidade pola súa falta de veracidade ou corrección. A finalidade dos ficheiros é facilitar a xestión e administración, para a prestación dos nosos servizos, responder as cuestións e atender as suxestións que se expoñan a través deste medio, todo iso co gallo de ampliación e mellora dos servizos ofertados.

O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello de Padrón, Rúa Longa, 27 - 15.900 - Padrón (A Coruña)

Ademais das consideracións realizadas no noso "aviso legal", a política de privacidade de www.concellodepadron.es baséase en:

  • - Solicitarlle exclusivamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos do portal.
  • - Utilización de "cookies" de duración temporal, para almacenar a id de sesión de usuario.

 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

O Concello de Padrón non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns. 

O Concello de Padrón declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, o  Concello de Padrón non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet do Concello de Padrón. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. O Concello de Padrón non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website do Concello de Padrón non será preceptiva a instalación de cookies.